Samospráva chce zrekonštruovať zvyšnú časť námestia na sídlisku Píly

Rekonštrukciu hornej časti Námestia J. C. Hronského na sídlisku Píly, ktorá neprešla obnovou, má záujem zrealizovať samospráva mesta Prievidza.

Ilustračný obrázok k článku Samospráva chce zrekonštruovať zvyšnú časť námestia na sídlisku Píly
Zdroj: YouTube.com

Podobu obnovy časti zóny pred hotelom Magura určí urbanisticko-architektonická štúdia, s jej dodávateľom už radnica v týchto dňoch uzavrela aj zmluvu o dielo.

„Hornou časťou Námestia J. C. Hronského je označované územie, ktoré je v súčasnosti vymedzené zatrávnenou plochou ohraničenou spevnenými plochami s dlažbou pri objekte hotela Magura,“ konkretizovala vedúca oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi Andrea Nikmonová.

Ozrejmila, že súčasťou riešenia územia má byť vodný prvok, drobná architektúra, zeleň a sadovnícke úpravy. „Návrh musí byť spracovaný tak, aby splnil optimálne prevádzkové a hmotovo-priestoré časti námestia so zakomponovaním vodného prvku ako doplnkovej funkcie oddychového priestoru, vytvoril tienený priestor s možnosťou oddychu s prvkami drobnej architektúry, mestského mobiliáru a zelene, pripojenie objektov na verejné inžinierske siete či zachovanie a nadviazanie na jestvujúce riešenie námestia,“ priblížila.

Čítajte aj: Handlovku vodohospodári ešte nedočistili, mesto sa obáva povodne

Urbanisticko-architektonickú štúdiu, ktorá je podkladom pre obnovu časti námestia, vyhotoví za 2500 eur spoločnosť Hlinka architekti, s. r. o., so sídlom v Prievidzi, samospráva by ju mala mať k dispozícii podľa zmluvy o dielo asi o mesiac.

Projekt má podľa Nikmonovej viesť k dokompletizovaniu námestia, ktoré minulý rok zrevitalizovala samospráva mesta z fondov Európskej únie. „Jeho realizácia je plánovaná na rok 2017 v závislosti od finančných možností mesta,“ dodala.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: TASR