Prievidza hospodárila s prebytkom: Na čo išlo z mestskej kasy najviac peňazí?

Prievidzskí mestskí poslanci vzali na vedomie hospodárenie nášho mesta. Aké bolo v prvej polovici tohto roka?

Ilustračný obrázok k článku Prievidza hospodárila s prebytkom: Na čo išlo z mestskej kasy najviac peňazí?
Zdroj: TASR

Ku koncu 1. polroka tohto roka dosiahlo mesto Prievidza prebytok v rozpočte vo výške 3 682 410 eur. Vyplýva to z vyhodnotenia plnenia rozpočtu a monitorovacej správy programového rozpočtu za prvých šesť mesiacov tohto roka, ktoré vzali na vedomie na svojom pondelkovom rokovaní prievidzskí mestskí poslanci.

Celkové zdroje mesta k 30. júnu predstavovali 15 557 526 eur, celkové výdavky dosiahli výšku 11 875 116 eur. Voči rozpočtu tak Prievidza naplnila svoje celkové príjmy na 43,4 %, z toho bežné príjmy predstavovali 53,2 %, kapitálové 33,2 % a príjmové finančné operácie 7,5 %, nakoľko čerpanie úverových zdrojov z dôvodu oneskorenej realizácie investičných akcií mesto presúva do 2. polroka. K 30. júnu tiež samospráva neprijala úver vo výške 3 200 000 eur a úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania na kúpu štvrtého nájomného bytového domu v Necpaloch vo výške 625 580 eur. Celkové výdavky mesta v 1. polroku dosiahli 33,1 %, z toho bežné výdavky boli na úrovni 41,6 %, kapitálové na úrovni 3,2 % a výdavkové finančné operácie dosiahli 46,5 %.

„Máme nižšie kapitálové výdavky aj príjmy tak, ako sme predpokladali zo začiatku roka. To však nie je niečím nezvyčajným, pretože súťaže na rôzne projekty a finančné akcie budú dokončované skôr v tej druhej časti roka alebo počas jesene,“ ozrejmil hovorca mesta Michal Ďureje.

Najviac výdavkov mesta v 1. polroku smerovalo na vzdelávanie, a to takmer päť miliónov eur, nižšie sumy išli na sociálne služby, administratívu, prostredie pre život, dopravu či odpadové hospodárstvo. Celkové príjmy a celkové výdavky Prievidze na celý tento rok po rozpočtových opatreniach predstavujú 35 831 864 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR