Modernizácia kúpaliska v Handlovej: Radnica vyhlásila nové verejné obstarávanie

Handlová hľadá koncesionára, ktorý zabezpečí rekonštrukciu a prevádzku kúpaliska. Prvú verejnú súťaž musela radnica zrušiť.

Lucia Šútorová
Ilustračný obrázok k článku Modernizácia kúpaliska v Handlovej: Radnica vyhlásila nové verejné obstarávanie
Zdroj: TASR

Samospráva Handlovej hľadá prostredníctvom verejnej súťaže koncesionára, ktorý zabezpečí rekonštrukciu, modernizáciu a prevádzku tamojšieho kúpaliska, susednej plavárne a ďalších priľahlých priestorov. Oznámenie o vyhlásení súťaže zverejnila vo vestníku verejného obstarávania.

Opätovné vyhlásenie súťaže

Koncesionára hľadá handlovská radnica po druhý raz, do prvej súťaže, vyhlásenej 18. augusta, sa totiž prihlásil jeden uchádzač. „Mesto z dôvodu transparentnosti požiadalo o stanovisko Centrum verejného obstarávania, ktoré po konzultácii s Úradom pre verejné obstarávanie odporučilo toto verejné obstarávanie zrušiť, aby neboli porušené zásady hospodárnosti a efektívnosti,“ ozrejmila hovorkyňa Handlovej Jana Paulínyová.

Predmet zákazky

Novú súťaž na koncesionára vyhlásila Handlová 22. septembra. Predmetom zákazky je zabezpečenie prevádzky, modernizácie a údržby mestského kúpaliska, plavárne a priľahlých priestorov formou koncesie. Mesto prenechá koncesionárovi ich prevádzkovanie najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti a znižovania nákladov na ich údržbu, vrátane ich rekonštrukcie v súlade s projektovou dokumentáciou. Výsledkom bude modernizácia mestského kúpaliska, plavárne a priľahlých priestorov a skvalitnenie rekreačnej infraštruktúry mesta, skonštatovala radnica v oznámení vo vestníku verejného obstarávania.

Hodnota zákazky

Koncesnú zmluvu, ktorá je podkladom pre verejnú súťaž, schválili handlovskí mestskí poslanci ešte na svojom júlovom rokovaní. Predpokladanú hodnotu zákazky odhadla samospráva na 3 898 333,33 eura bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Mesto požaduje aj zábezpeku vo výške 90 000 eur.

Koncesnú zmluvu uzavrie mesto s víťazom súťaže na dobu určitú, a to na 15 rokov odo dňa jej účinnosti. Zákazku bude financovať z vlastných zdrojov.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame