Mestská spoločnosť uzavrela vlaňajší rok so stratou viac ako tri milióny eur

Prievidzská mestská spoločnosť Prievidza Invest, s.r.o., uzavrela vlaňajší rok s hospodárskym výsledkom v podobe straty 3.481.076 eur.

Ilustračný obrázok k článku Mestská spoločnosť uzavrela vlaňajší rok so stratou viac ako tri milióny eur
Zdroj: TASR

Zvýšenie účtovej straty firmy, ktorá má na starosti správu priemyselného parku, spôsobil predaj majetku nemeckému investorovi Brose. Vyplýva to zo Správy o činnosti Prievidza Invest za rok 2015, ktorú na svojom rokovaní 27. júna vzali na vedomie prievidzskí mestskí poslanci.

Výnosy spoločnosti boli vlani na úrovni 2.798.868 eur, jej náklady zase dosiahli výšku 6.279.944 eur. Náklady ovplyvnili podľa viceprimátora Prievidze a konateľa spoločnosti Ľuboša Maxinu tri položky. „Prvá položka je zostatková cena predaného majetku spoločnosti Brose, tá bola vo výške 4.800.000 eur, ďalej je to pohľadávka voči spoločnosti Archer Invest, to je istina a zmluvné pokuty v sume 525.000 eur. Takisto je to aj tvorba opravných položiek vo výške 542.000 eur, čiže zreálnenie hodnoty majetku v účtovníctve spoločnosti, čo nám ukladá aj zákon o účtovníctve,“ špecifikoval pre TASR.

Naopak, výnosy spoločnosti ovplyvnili dve položky, ide o kúpnu cenu vo výške 2.225.301 eur za pozemky od Brose. Mesto podľa Maxinu nadobudlo majetok v minulosti za asi 4,8 milióna eur, teraz sa zaúčtoval a predal sa za asi 2,2 milióna eur. „Ten rozdiel je gro tej straty,“ spresnil. Zvyšnú časť straty tvorí podľa jeho ďalších slov pohľadávka voči Archer Invest. „Túto pohľadávku sme cez zníženie základného imania postupovali na mesto Prievidza, aby sme sa jej domáhali za čo najnižších nákladov na súdne vymáhanie,“ ozrejmil.

Vlaňajší hospodársky výsledok Prievidza Invest označil prievidzský viceprimátor za mimoriadny, keďže po niekoľkých rokoch došlo k predaju majetku v priemyselnom parku. „Samozrejme, mohli by sme hovoriť, či to mohlo byť lepšie, horšie. Nikdy sme však neočakávali, že ten predaj pozemkov bude v takom rozsahu. To, že sa podarilo v zásade v celku predať priemyselný park, nám tie pozemky znehodnotilo čo najmenej,“ poznamenal.

Prievidzu Invest tiež čaká v najbližšom období zlučovanie s ďalšou mestskou spoločnosťou – Správa majetku mesta Prievidza (SMMP), ktoré radnica odôvodnila stratou opodstatnenia fungovania správcu parku. Zlúčenie v podobe zrušenia Prievidza Invest bez reštrukturalizácie by malo prebehnúť v zmysle uznesenia zastupiteľstva do konca tohto roka.

Prievidzi Invest dnes chýba asi 525.000 eur, aby mohla splatiť návratné zdroje financovania, dnes nevieme splatiť z výnosu z predaja ani tú pohľadávku voči štátu. Preto bude našou snahou zhodnotiť zostávajúci majetok čo najlepšie. Čo sa týka vytvárania budúcej straty, budeme sa snažiť z nich spraviť štandardnú obchodnú spoločnosť, ktorá nemusí vytvárať veľké zisky. Budeme sa však snažiť dosiahnuť vyrovnané hospodárenie, a to aj prostredníctvom reštrukturalizácie úverov SMMP, ktorou by sme sa mali zaoberať v druhom polroku tohto roka,“ dodal Maxina.

Zdroj: TASR

Odporúčame