Filip Chudý Samospráva

Handlová sa odhodlala k zmene: Koľko by mali stáť ceny pozemkov?

Ceny za nájom nemenila Handlová už 12 rokov, teraz samospráva pripravuje cenovú mapu pozemkov.

Ilustračný obrázok k článku Handlová sa odhodlala k zmene: Koľko by mali stáť ceny pozemkov?
Zdroj: Dnes24.sk

Handlovská samospráva pripravuje zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta. Súčasťou bude i cenová mapa pozemkov v intraviláne mesta. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová.

Ceny za nájom nemenila radnica už 12 rokov. „Zásady upravujú a bližšie vymedzujú majetok mesta a určujú postup mesta a mestských organizácií pri nadobudnutí a prevode majetku, prenechaní do užívania, správe majetku aj pri majetkovom vstupe mesta do obchodných spoločností,“ vysvetlila Paulínyová.

Nové zásady budú podľa hovorkyne obsahovať aj cenovú mapu pozemkov v intraviláne, ktorá ustanoví východiskové minimálne ceny pri nájme a predaji pozemkov. „Kúpna cena pozemkov sa aj naďalej bude určovať na základe znaleckého posudku, pričom však nemôže byť nižšia ako cena za štvorcový meter určená v cenovej mape mesta. Cenová mapa bude podliehať aktualizácii každých päť rokov od jej schválenia mestským zastupiteľstvom,“ dodala.

Novými zásadami hospodárenia a cenovou mapou sa budú poslanci zaoberať na svojom rokovaní.

Návrh cenovej mapy

1. Zóna 40 €/m2
Námestie baníkov, ulice SNP, Švermova, Železničiarska, Poštová a časť ulice Prievidzská.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1,20 € záhrada 0,35 €, trvalý trávnatý porast 0,175 €.

2. Zóna 30 €/m2
M. R. Štefánika, Savina, Športová, M. Krššákovej, M. Vladovej, Kvetná, Švermova, Prievidzská, 1.mája, Lipová, Údernícka, Krátka, Dimitrovova, Ružová, Obrancov mieru, Parková, F. Nádaždyho, Cintorínska, Školská, Duklianska, J. Kráľa, Ľ. Štúra, Kremnická, 29. augusta, Pekárska, Mlynská, Partizánska, Potočná a Železničiarska.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,30 €, trvalý trávnatý porast 0,15 €.

3. Zóna 25 €/m2
Prievidzská, ČSA, Mierové námestie, Mostná, Morovnianska cesta, Okružná, Odbojárov, Novomeského, Hviezdoslavova, I. Olbrachta, J. L. Bellu, Hlboká, Hečková, Brigádnicka, Robotnícka, Kpt. Nálepku, Ligetská, Jánošíkova, Kunešovská, Sadová, Hurbanova, Jilemnického, Gagarina, Pionierov, Mládežnícka, S. Chalúpku a Kremnická.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,25 €, trvalý trávnatý porast 0,125 €.

4. Zóna 20 €/m2
Pekárska, Banská cesta, I. Krasku, Liptovská, Štrajková, Zápotockého, Šmeralova, Fučíkova, M. Čulena, J. Vallu, Ligetská a Náhradné pole.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,2 €, trvalý trávnatý porast 0,1 €.

5. Zóna 15 €/m2
Prievidzská, Pstruhárska, Žiarska, Stará cesta, Pod šachtou, Ciglianska a mestská časť Morovno.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,15 €, trvalý trávnatý porast 0,075 €.

6. Zóna 10 €/m2
Mestská časť Nová Lehota a všetky záhradkárske osady v katastrálnom území Handlová a katastrálnom území Nová Lehota.
Tarify nepodnikateľských prenájmov za m2 na rok: zastavaná plocha 1 € záhrada 0,1 €, trvalý trávnatý porast 0,05 €.

Poznámka: Návrh cenovej mapy prinášame tak, ako ho zverejnilo mesto na svojej stránke.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR/Dnes24.sk

Najčítanejšie